Om mySensors

mySensors® är av Rejoin Telematics AB ett registrerat varumärke för en familj av produkter. I familjen ingår alla delar för att bygga upp en trådlös infrastruktur av diverse olika sensorer som sedan automatiskt eller manuellt kan läsas av via mobil, webb eller genom integration med andra system. Mer information om Rejoin finns på www.rejoin.se

Våra trådlösa sensorer låter dig övervaka olika delar av din verksamhet via smarta onlinelösningar. mySensors har testats i de mest krävande miljöerna och industrierna. Enkelt och utan problem kan du övervaka temperatur, vattenläckor, rörelse, fönster och dörrar som öppnas, och mycket, mycket mer. Släng bort anteckningsblocket och spara både tid och pengar med en fullt automatiserad lösning som ger dig data tjugofyra timmar om dygnet och sju dagar i veckan.

  • Systemet är enkelt att installera, flytta och anpassa efter era behov
  • Få larm och mätvärden direkt i din mobiltelefon eller dator var du än befinner dig i världen
  • Spara tid och pengar (öka din lönsamhet)

mysensor

Med mySensors® kan du snabbt och mycket enkelt komma igång med att mäta och övervaka. Vi har fyra typer av gateways, över fyrtio olika sensorer och du kan enkelt anpassa ditt system efter era behov och förutsättningar.

mySensors Portal screenshot

Via molntjänsten på view.mysensors.se kan du bl.a. se historisk och aktuell data i grafer, batteriets laddningsnivå och radiosignalens styrka. Du kan också exportera all data till Excel eller ditt eget befintliga system.

Skulle du inte ha tillgång till en dator kan du använda din smartphone och vår händiga app. De personer ni själv väljer aviseras sedan via SMS eller mail om de tröskelvärden som ställts in passeras så att lämpliga åtgärder snabbt kan vidtas.